Article

22 April 2016
Ի՞նչը Ձեզ ուղղորդեց մասնագիտության ընտրության հարցում: Ինչպե՞ս ստացվեց, որ ընտրեցիք ճարտարապետի մասնագիտությունը: Րաֆֆի Թարխանյան – Սկզբում Վիգենն է սկսել ճարտարապետություն ուսանել, և մի քանի տարիների ընթացում տեսնելով իր աշխատանքը՝ ես ևս որոշեցի...
1 October 2015
“Where we are” (Որտեղ, որ մենք կանք)   How did you choose your career path? It just happened. All children drew, but then they all grew up, and I stayed the same.   What is your creative uniqueness? I think everybody has something to say, but the...
25 September 2015
Ինչո՞ւ ընտրեցիք ճարտարապետի մասնագիտությունը: Հայրս, որին կորցրել եմ տասնչորս տարեկանում ճարտարապետ էր: Շատ էի սիրում իրեն: Ատում էի ցանկացած երևույթ, ինչն ինձ հիշեցնում էր հորս և նրա կորուստը, այդ թվում նաև «ճարտարապետությունը»: Շատ էի ուզում ֆի...
17 September 2015
Why did you decide to become an architect? I became an architect quite accidently.  I knew I wanted to be a designer, but I could not decide on a major when I was accepted to the College of Design at the North Carolina State University.  I was f...
8 September 2015
Հարցազրույց Հայաստանի շինարարների միության նախագահ, Ճարտարապետության ազգային համալսարանի ռեկտոր, «Հորիզոն-95» շինարարկան ընկերության գլխավոր տնօրեն, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գագիկ Գալստյանի հետ   «Շինարար» մասնագիտության առաքինո...
30 August 2015
Հարցազրույց ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր, Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտի հիմնադիր տնօրեն Աշոտ Գրիգորյանի հետ   Ինչո՞ւ ընտրեցիք ճարտարապետի մասնագիտությունը: Մասնագիտության ընտրությունը երկար նախապատմություն ունի և կապված է մի շ...

Pages